Przejdź do treści

Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi od ukończenia 18 miesiąca życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i indywidualnego rozwoju.

W żłobku utworzone są dwa oddziały na pobyt całodzienny.

Każdy oddział ma swoją nazwę:

  • I oddział „Kurczaczki”;
  • II oddział „Kaczuszki”.