Przejdź do treści

Żłobek Miejski w Białogardzie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Miasto Białogard w formie miejskiej jednostki budżetowej.

Żłobek działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016 poz. 157 ze zm.).
  2. Uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu.
  3. Statutu.
  4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 ze zm.).

Żłobek Miejski został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 12 lipca 2012 r.